"ĐƯỢC LỜI LÃI CẢ THẾ GIAN MÀ MẤT LINH HỒN THÌ NÀO CÓ ÍCH GÌ?" (Mt 16.26)

Lạy Cha Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

Danh mục phụ từ danh mục này:

Kinh Thánh Cựu Ước, Kinh Thánh Tân Ước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Xem Tất cả Posts
Soạn giả: L.m. Mark, CMC
Chi Dòng Đồng Công - dongcong.net
Các Thánh là ai ?
Vào ngày 1-11 hằng năm, Giáo Hội mừng lễ các Thánh nam nữ một cách trọng thể. Dịp này, tôi tự hỏi: Các Thánh là ai? Các ngài có cuộc sống như thế nào? Tôi có thể trở thành thánh được không?
Ba bài Lời Chúa của ngày lễ các Thánh soi sáng cho tôi hiểu được những vấn đề mà tôi vừa đặt ra:
1. Thánh Gioan thấy thị ...kiến như sau: “Tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô: “Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta” (Kh 7,9-10).
- Các Thánh là một đoàn người đông đảo. Các Thánh là những người đã tin tưởng và tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô.
Đọc Tiếp... Các Thánh là ai ?
 
More
HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI
(Sứ điệp của Mẹ Maria tại Fatima năm 1917) 
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Truyền Phép Rất Thánh Mân Côi
Xin Cầu Cho Chúng Con
www.kinhmancoi.net